Th2
07

Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017-2018 (lần 2)

      Căn cứ đề nghị điều chỉnh giảng viên của các Khoa và sĩ số các lớp học phần sau thời gian điều chỉnh bổ sung môn học , Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017- 2018, cụ thể như sau: Học phần Mã […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th2
06

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 đại học hệ chính quy

     Phòng Đào tạo (ĐT) xin gửi đến các đơn vị Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 của các lớp đại học hệ chính quy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng. Đề nghị giảng […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th2
05

Chấm dứt quá trình đào tạo đối với các sinh viên đại học hệ chính quy đã hết thời gian học tập tối đa

     Trường Đại học Công nghệ đã ban hành Quyết định số118/QĐ-ĐT ngày 31/1/2018 về việc chấm dứt quá trình đào tạo đối với các sinh viên đại học hệ chính quy thuộc khóa QH-2011-I/CQ đã hết thời gian học tập tối đa.      Các sinh viên trong Danh sách sinh viên được cấp Giấy […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th2
05

Nhận Thẻ BHYT năm 2018 lần 2

     Hiện nay Phòng Công tác Sinh viên tiếp tục nhận được 100 Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018 của sinh viên các khóa K59, K60, K61 đã đăng ký tham gia BHYT qua Nhà trường từ cơ quan Bảo hiểm xã hội Cầu Giấy. Phòng Công tác Sinh viên thông báo […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th2
01

Đăng ký học lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ 2 năm học 2017-2018

      Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 12/GDTC&TT-ĐT ngày 22/01/2018 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (công văn số 12GDTC&TT-ĐT) về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ 2 năm học 2017-2018.       […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th1
30

Tổ chức thi kỹ năng mềm cho sinh viên Khóa QH-2014-I/CQ

    Căn cứ Thông báo số 24/TB-TTDB&PTNNL ngày 17/01/2018 của Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức thi kỹ năng mềm cho sinh viên khóa QH-2014-I/CQ, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỹ năng mềm như sau: 1. Thời gian […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th1
30

Thông báo chương trình “Tham quan cơ sở nghiên cứu sản xuất của Viettel”

     Để tăng cường công tác định hướng ngành/chuyên ngành, tìm hiểu cụ thể về các cơ sở nghiên cứu sản xuất trong thực thế cho sinh viên năm thứ Nhất (K62), Nhà trường phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức chương trình “Tham quan cơ sở nghiên cứu […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th1
25

Giải bài toán phân lớp đa nhãn

      Đề tài “A multi-label classification algorithm and its application to reputation management on Vietnamese hotel domain” (Một thuật toán phân lớp đa nhãn và ứng dụng của nó trong quản lý danh tiếng trong miền dữ liệu tiếng Việt về khách sạn) của nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học tại Phòng […]

Chi tiết