Th9
12

Đăng ký nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ, năm học 2017-2018

      Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 3457/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 11/9/2017, của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về “chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học […]

Chi tiết
Th9
08

Điều chỉnh giảng đường và giảng viên giảng dạy học kỳ I năm học 2017-2018 (lần 2)

     1. Hiện nay, thời gian điều chỉnh đăng ký học của các sinh viên đã kết thúc, căn cứ vào số lượng chính thức học tại các lớp học phần, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thời khóa biểu và giảng đường từ ngày 11/09/2017, cụ thể như sau: Mã học phần […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
08

Đề nghị danh sách SV được nhận học bổng Kumhoo Asiana, học kì I, năm học 2017-2018

       Thực hiện Công văn số 3204/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 17/8/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “chương trình học Kumho Asiana kỳ 1, năm học 2017-2018”, Trường Đại học Công nghệ tiến hành xét chọn được sinh viên trong Danh sách SV đề nghị xét học bổng Kumhoo Asiana.

Chi tiết
Th9
07

Cho phép sinh viên Đồng Thị Thảo và Nguyễn Đức Duy nghỉ học có thời hạn

      Nhà trường thông báo Quyết định số 854/QĐ-CTSV, Quyết định số 855/QĐ-CTSV ngày 6/9/2017 và Quyết định 863/QĐ-CTSV ngày 8 tháng 9 năm 2017 về việc cho phép sinh viên  sinh viên Đồng Thị Thảo, và sinh viên Nguyễn Đức Duy nghỉ học có thời hạn. Chi tiết nội dung văn bản […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
07

Cho phép sinh viên Lê Tuấn Minh thôi học

      Nhà trường thông báo Quyết định số 853/QĐ-CTSV ngày 6/9/2017 về việc cho phép sinh viên Lê Tuấn Minh thôi học vì lý do cá nhân. Chi tiết nội dung văn bản trong Quyết định: Lê Tuấn Minh

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
07

Đăng ký nhận học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2017-2018

       Ngày 06/9/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 3388/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về việc “chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Đối tượng và tiêu chuẩn […]

Chi tiết
Th9
07

Điều chỉnh giảng đường phục vụ kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017

             Để đảm bảo cơ sở vật chất tạitầng 3 nhà G2 phục vụ kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo các lớp có lịch học tại tầng 3 nhà G2 vào thứ Bảy, ngày 9/9/2017 sẽ điều chỉnh sang địa điểm học khác, […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
07

Công cụ mới phát hiện tế bào ung thư

        Đề tài “Phát hiện tế bào ung thư dựa vào công nghệ điện môi điện di và cảm biến điện dung” của hai sinh viên Khoa Điện tử viễn thông (Trường Đại học Công nghệ) đã đạt giải Nhất tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 […]

Chi tiết