Th9
06

Kết quả xét chuyển đổi sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao năm học 2017-2018

      Căn cứ vào Kết luận cuộc họp ngày 06/9/2017 của Hội đồng xét tuyển và chuyển đổi sinh viên đại học hệ chính quy thuộc các chương trình đạt chuẩn quốc tế, chất lượng cao năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo:       Danh sách 1: Sinh viên không […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
06

Xử lý học vụ học kỳ I năm học 2017-2018

       Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 06/09/2017 của Hội đồng xử lý học vụ năm học 2017-2018 Trường Đại học Công nghệ, Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên có kết quả học tập diện phải xử lý học vụ như sau: Danh sách 1: Các sinh viên thuộc diện […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
06

Kết quả xét chuyển đổi sinh viên chương trình đào tạo chuẩn quốc tế năm học 2017-2018

      Căn cứ vào Kết luận cuộc họp ngày 06/9/2017 của Hội đồng xét tuyển và chuyển đổi sinh viên đại học hệ chính quy thuộc các chương trình chuẩnquốc tế, chất lượng cao năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo:       Danh sách 1: Sinh viên không đủ điều […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
06

Công nhận thành tích học tập và rèn luyện năm học 2016-2017 của sinh viên và tập thể lớp đại học hệ chính quy

      Nhà trường ban hành các Quyết định công nhận và khen thưởng thành tích của cá nhân tập thể năm học 2016-2017.         – Quyết định số 821/QĐ-CTSV về việc công nhận 01 tập thể Danh hiệu “Tập thể tiên tiến” năm học 2016-2017; 276 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
05

Thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch Công nghệ thông tin

      Căn cứ kế hoạch và chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin, sinh viên phải tích lũy môn học Chuẩn kỹ năng của Công nghệ thông tin (FE) mã môn học INT3510, để hoàn thành môn học này toàn thể sinh viên lớp QH-2014-I/CQ-CLC phải tham gia […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
05

Thời khóa biểu và Danh sách sinh viên K62 theo các lớp học kỳ I năm học 2017-2018 (sinh viên chương trình chất lượng cao theo thông tư 23)

    Văn phòng chương trình Chất lượng cao gửi tới sinh viên khóa QH-2017-I/CQ thuộc chương trình đào tạo Chất lượng cao theo thông tư 23 (K62CLC) Thời khóa biểu và Danh sách sinh viên theo các lớp học kỳ I năm học 2017-2018. Thời khóa biểu thực hiện từ Thứ hai, ngày 04/09/2017. […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
05

Thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản-Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2017-2018

      Thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản-Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2017-2018 cho sinh viên của ĐHCN như sau:       1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:        – […]

Chi tiết
Th9
01

Thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 (lần 2) và phân lớp tiếng Anh cho sinh viên K62 các chương trình đào tạo chuẩn

        Căn cứ kết quả thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 ngày 26/08/2017 và công văn số 1016/TB-ĐHNN thông báo về Kế hoạch tổ chức giảng dạy học phần tiếng Anh cơ sở 1 của trường Đại học Ngoại ngữ, Phòng Đào tạo (P.ĐT) trân trọng thông báo tới […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết