Th4
19

Quy định về giảm học phí đối với các học phần ngoại ngữ và các học phần được miễn học và công nhận điểm của chương trình chất lượng cao TT23

    Nhà trường ban hành Quyết định 282 /QĐ-CTSV, ngày 15/04/2021 về việc Quy định giảm học phí đối với các học phần ngoại ngữ và các học phần được miễn học và công nhận điểm của chương trình chất lượng cao TT23.     Giảm học phí đối với các học phần ngoại […]

Chi tiết
Th6
15

Quy định, định mức học phí đào tạo đại học, sau đại học năm 2018-2019

       Nhà trường ban hành các Quyết định 496/QĐ-KHTC, ngày 04/06/2018; Quyết định 500/QĐ-KHTC ngày 05/6/2018 về việc quy định, định mức học phí đào tạo đại học, sau đại học năm 2018-2019.  I.Quy định học phí đào tạo đại học        1.Định mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy đối […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th3
07

Quy định về việc xử lý người học không thực hiện nghĩa vụ nộp học phí của Trường Đại học Công nghệ theo công văn số 92/CTSV

        Quy định về việc xử lý người học không thực hiện nghĩa vụ nộp học phí theo công văn số 92/CTSV ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Trường Đại học Công nghệ. Nội dung:            Nhà trường thông báo tới các Khoa và toàn thể người học trong […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th1
05

Quy chế công tác sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN

          Quy chế công tác sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN.  Nội dung:           ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                   […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th3
30

Hướng dẫn thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư 09/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th10
02

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ Số: 86/2015/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th4
23

Kết quả học tập để xét học bổng theo Công văn số 1513/ĐHQGHN-CTHSSV

          Kết quả học tập để xét học bổng theo Công văn số 1513/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN. Nội dung:           Ngày 27/12/2014, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5249/ĐHQGHN-CTHSSV về việc quản lý và sử dụng học […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th12
27

Quy định về việc quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 5249/QĐ-ĐHQGHN

      Quy định về việc quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 5249/QĐ-ĐHQGHN ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN. Nội dung:  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                    CỘNG HÒA […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Trang 1 của 212