Th3
23

Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

– Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNNVN); – Căn cứ Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th12
01

Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN

   Quy chế Đào tạo đại học tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.    Quy chế này quy định về đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm:  chương trình đào tạo; tổ chức […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th10
11

Quyết định phương án miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách trong năm học 2022-2023

   Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;    Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Thủ tướng chính […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th5
17

Định mức học phí năm học 2022-2023

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;    Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Thủ […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th8
30

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

CHÍNH PHỦ _____ Số: 81/2021/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc […]

Chi tiết
Th4
19

Quy định về giảm học phí đối với các học phần ngoại ngữ và các học phần được miễn học và công nhận điểm của chương trình chất lượng cao TT23

    Nhà trường ban hành Quyết định 282 /QĐ-CTSV, ngày 15/04/2021 về việc Quy định giảm học phí đối với các học phần ngoại ngữ và các học phần được miễn học và công nhận điểm của chương trình chất lượng cao TT23.     Giảm học phí đối với các học phần ngoại […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th6
15

Quy định, định mức học phí đào tạo đại học, sau đại học năm 2018-2019

       Nhà trường ban hành các Quyết định 496/QĐ-KHTC, ngày 04/06/2018; Quyết định 500/QĐ-KHTC ngày 05/6/2018 về việc quy định, định mức học phí đào tạo đại học, sau đại học năm 2018-2019.  I.Quy định học phí đào tạo đại học        1.Định mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy đối […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th3
07

Quy định về việc xử lý người học không thực hiện nghĩa vụ nộp học phí của Trường Đại học Công nghệ theo công văn số 92/CTSV

        Quy định về việc xử lý người học không thực hiện nghĩa vụ nộp học phí theo công văn số 92/CTSV ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Trường Đại học Công nghệ. Nội dung:            Nhà trường thông báo tới các Khoa và toàn thể người học trong […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Trang 1 của 212