Th7
24

Quy định về hoạt động hợp tác phát triển tại ĐHQGHN

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển trân trọng gửi đến các nhà khoa học, cán bộ và giảng viên các văn bản liên quan về hoạt động hợp tác phát triển của ĐHQGHN. Nội dung của các văn bản chi tiết tại các đường link dưới đây: 1. Sổ tay hợp tác […]

Chi tiết