Th5
08

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

      Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Hệ thống thông tincó mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Mục tiêu chung       Mục tiêu chung của Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin (HTTT) là đào tạo nguồn nhân lực HTTT trình độ Thạc sĩ […]

Chi tiết
Th5
08

Chuyên ngành Công nghệ nano sinh học

    Chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Công nghệ nano sinh học đào tạo cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật có kiến thức cơ bản và nâng cao về Sinh học, Công nghệ và kỹ thuật sinh học, Khoa học và công nghệ micro-nano, có khả năng  sử dụng các máy móc và […]

Chi tiết
Th5
08

Chuyên ngành Cơ kỹ thuật

    Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Cơ kỹ thuật có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Mục tiêu chung Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu về Cơ kỹ thuật và kỹ năng cần thiết để người học trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực Cơ kỹ […]

Chi tiết
Th5
08

Chuyên ngành Cơ điện tử

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Cơ điện tử có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Mục tiêu chung Đào tạo nhân lực ở trình độ thạc sĩ có chất lượng cao, có hiểu biết chuyên sâu về Kỹ thuật Cơ điện tử; Mở rộng các hiểu biết về lĩnh vực Công nghệ […]

Chi tiết
Th5
08

Chuyên ngành An toàn thông tin

     Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành An toàn thông tin có mục tiêu đào tạo cụ thể:      Mục tiêu chung:      Mục tiêu chung của Chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành An toàn Thông tin (ATTT) là đào tạo chuyên gia ATTT trình độ Thạc sỹ chất […]

Chi tiết
Trang 2 của 212