Th5
27

Chuyên ngành Kĩ thuật xây dựng

    Chương trình được xây dựng với mục tiêu đào tạo các thạc sĩ ngành Kĩ thuật xây dựng có kiến thức thực tế và lí thuyết sâu, rộng, có thể làm chủ kiến thức trong lĩnh vực kĩ thuật xây dựng theo một trong hai hướng chuyên ngành (Kĩ thuật xây dựng hoặc […]

Chi tiết
Th5
08

Chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano

     Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Vật liệu và linh kiện nano có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Mục tiêu chung       Đào tạo cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật có kiến thức cơ bản và nâng cao về Vật lý,  Hóa học, Khoa học và công nghệ […]

Chi tiết
Th5
08

Chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính

     Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Mục tiêu chung Đào tạo nhân lực ở trình độ thạc sĩ có chất lượng cao, có hiểu biết chuyên sâu về Truyền dữ liệu và mạng máy tính; Mở rộng […]

Chi tiết
Th5
08

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

     Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ Công nghệ Thông tin (CNTT) chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm có hiểu biết một cách cơ bản và cập nhật về lĩnh vực phát triển phần mềm; có năng lực thực hành cao trong phát triển phần mềm; có khả năng quản lý các dự […]

Chi tiết
Th5
08

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

     Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Mục tiêu chung:       Chương trình đào tạothạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, có nền tảng mạnh về khoa học […]

Chi tiết
Th5
08

Chuyên ngành Kỹ thật viễn thông

      Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thật viễn thông có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Mục tiêu chung:         Chương trình đào tạothạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, có nền tảng mạnh về khoa học và […]

Chi tiết
Th5
08

Chuyên ngành Khoa học máy tính hệ chuẩn

       Chương trình đào tạo Khoa học máy tính đào tạo nhân lực ở trình độ thạc sĩ có chất lượng cao, có hiểu biết chuyên sâu về Khoa học Máy tính (KHMT).        Cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản cũng như chuyên sâu […]

Chi tiết
Th5
08

Chuyên ngành Khoa học máy tính chuẩn quốc tế

     Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học Máy tính (KHMT) đạt trình độ quốc tế được thực hiện tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐHCN, ĐHQGHN. Chương trình có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Máy tính (KHMT) nói riêng […]

Chi tiết
Trang 1 của 212