Th7
27

Ngành Truyền thông và Mạng máy tính

       Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo kỹ sư ngành Truyền thông và Mạng máy tính (TT&MMT) của Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), ĐHQGHN là cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, có khả năng nghiên cứu và làm việc trong các tập đoàn lớn về Công […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

      Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Công […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Cơ kỹ thuật

       Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Cơ […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Kỹ thuật năng lượng

      Chương trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư ngành Kỹ thuật năng lượng (KTNL) nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về năng lượng, có khả năng thực hành tốt, ứng dụng các hiểu biết và kỹ năng thực hành để nghiên cứu, triển khai thực tế. Kỹ […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Vật lý kỹ thuật

      Đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật theo hướng ứng dụng công nghệ nano trong các lĩnh vực vật liệu mới, vi điện tử, y – sinh, môi trường và năng lượng sạch. Cử nhân tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật có thể đảm nhận các vị trí về […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử Truyền thông hệ Chuẩn

        Mục tiêu của chương trình là đào tạo các cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo. Các […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Hệ thống thông tin

      Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống Thông tin (HTTT) là các chuyên gia “tích hợp giải pháp công nghệ thông tin và quy trình kinh doanh đáp ứng nhu cầu thông tin, phát triển tài nguyên quy trình củadoanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp đạt mục tiêu hiệu quả với hiệu suất cao” có năng lực […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Khoa học Máy tính hệ Chuẩn

          Về cơ bản, chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học máy tính  được xây dựng dựa trên Chương trình Khoa học Máy tính của UNSW, có hiệu chỉnh, bổ sung một số học phần theo bản gốc ACM-CC 2005. Cụ thể hơn:          – […]

Chi tiết
Trang 2 của 3123