Th8
27

Chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học ngành CNTT (dành cho sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật)

      Chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học ngành CNTT (dành cho sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật)có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Về kiến thức       Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin, cũng như được […]

Chi tiết
Th8
27

Chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học ngành CNTT (dành cho sinh viên ngành Cơ học kỹ thuật)

      Chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học ngành CNTT (dành cho sinh viên ngành Cơ học kỹ thuật) có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Về kiến thức      Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin, cũng như được […]

Chi tiết
Th7
29

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

    Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên môn toàn diện, hiểu nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành kỹ thuật cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Kỹ […]

Chi tiết
Th7
29

Ngành Công nghệ Nông nghiệp

    Chương trình đào tạo các kỹ sư công nghệ với các chuyên môn: công nghệ thông tin, công nghệ số, điện tử viễn thông, điều khiển, tự động hóa, công nghệ viễn thám, công nghệ nano, công nghệ sinh học… có các hiểu biết cần thiết về các lĩnh vực nông nghiệp – […]

Chi tiết
Th4
26

Ngành Kỹ thuật robot

      Chương trình nhằm đào tạo các kỹ sư ngành Kỹ thuật Robot với nền tảng mạnh về khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng:       – Thiết kế, xây dựng hệ thống robot gồm cả phần cứng lẫn phần mềm dựa trên nền tảng của cơ khí […]

Chi tiết
Th4
26

Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ

      Sinh viên ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ sau khi tốt nghiệp có khả năng tham mưu tư vấn và có năng lực thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một kỹ sư trong lĩnh vực Hàng không Vũ trụ, đáp ứng các yêu cầu cao về nghiên cứu và […]

Chi tiết
Th9
07

Ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng – Giao thông

         Mục tiêu tổng quan của chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng – Giao thông là đào tạo cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật, công nghệ, thiết kế, thi công, vận hành và quản lý các dự án cơ sở hạ tầng xã […]

Chi tiết
Th9
07

Ngành Kỹ thuật máy tính

        Chương trình đào tạo các kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tínhvới nền tảng mạnh về khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng: Thiết kế hệ thống dựa trên nền tảng máy tính bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm; Phát triển sự hiểu biết và khả […]

Chi tiết
Trang 1 của 3123