Th10
23

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngành Khoa học máy tính

      Chương trình đào tạo có mục tiêu tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực Khoa học máy tính (KHMT), có khả năng nghiên cứu và làm việc trong các viện nghiên cứu, các tập đoàn lớn về Công nghệ thông tin của Việt Nam […]

Chi tiết
Th10
23

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử Truyền thông

       Chương trình đào tạo các cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, hội nhập, kinh doanh và lãnh đạo.       Các […]

Chi tiết