Phòng Tổ chức Cán bộ

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và cán bộ. 2. Nhiệm vụ a. Công tác chính trị tư tưởng cán bộ        – Nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, báo cáo kịp thời với Đảng ủy, Ban Giám hiệu; tuyên truyền, […]

Bởi Tuyết Nga | Bài viết lưu trữ
Chi tiết

Phòng Đào tạo

       1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về xây dựng, quản lý các chương trình đào tạo; tổ chức tuyển sinh và triển khai thực hiện công tác đào tạo các bậc học.  2. Nhiệm vụ          – Công tác tuyển sinh: Đầu mối triển khai công tác tuyển sinh các bậc đào […]

Bởi Tuyết Nga | Bài viết lưu trữ
Chi tiết
Th7
25
Th3
01
Trang 2 của 212