Th8
25

Triển khai công tác dạy – học trực tuyến đối với các học phần trong Học kỳ I năm học 2020-2021

Thực hiện nội dung Công văn khẩn số 2189/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30/07/2020 về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tại Việt Nam trong thời gian vừa qua; Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo […]

Chi tiết
Trang 2 của 212