Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

     Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 3675/ĐHQGHN-CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội về “Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản”. Đề nghị sinh viên/HVCH tìm hiểu kỹ các thông tin ở công văn Kansai Nhat Ban 3675.dt và đăng ký tham dự Chương trình nếu đủ điều kiện.

Bài viết liên quan