Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Đình Phong

       Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Đình Phong, sinh ngày 04/09/1976, tại Hà Nội.

     Tên đề tài luận án: “Phát triển một số phương pháp thiết kế hệ phân lớp trên cơ sở lý thuyết tập mờ và đại số gia tử”.

Chuyên ngành: Khoa học máy tính                     Mã số: 62 48 01 01

Thời gian: 14h00, Thứ Sáu, ngày 22/09/2017

Địa điểm:  Phòng 212, Nhà E3, Trường Đại học Công nghệ
                     144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan