Chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

– Tên ngành đào tạo:

+ Tên tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo

+ Tên tiếng Anh: Artificial Intelligence

– Mã số ngành đào tạo: 7480207

– Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 4 năm

– Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

+ Tên tiếng Việt: Cử nhân ngành Trí tuệ nhân tạo

+ Tên tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Artificial Intelligence

2.   Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của chương trình Trí tuệ nhân tạo (TTNT) tại Trường ĐHCN, ĐHQGHN là đào tạo nguồn nhân lực cử nhân có trình độ cao về chuyên môn, có năng lực phát triển các hệ thống TTNT và phân tích dữ liệu tiên tiến, có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu của xã hội về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.

2.2. Mục tiêu cụ thể

  • Sinh viên thuộc chương trình TTNT sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển và ứng dụng TTNT nói riêng và CNTT nói chung của xã hội trong xu thế toàn cầu hóa;
  • Sinh viên cũng được đào tạo những kỹ năng bổ trợ cần thiết, khả năng tự học tự thích nghi, khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp trong và ngoài nước, … để đạt chuẩn chất lượng của các đại học tiên tiến trong khu vực;
  • Sinh viên thuộc chương trình TTNT sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển kiến thức, kỹ năng cũng như các phẩm chất nghề nghiệp thông qua việc cung cấp môi trường quản lý, giảng dạy, học tập hiện đại tiên tiến hiệu quả, cùng với đội ngũ giảng viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy – học tiên tiến.

3. Thông tin tuyển sinh: Theo Quy chế, Quy định về công tác tuyển sinh đại học hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Công nghệ.

Bài viết liên quan