THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO BẬC THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỢT 1 NĂM 2022

1.THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Chuyên ngành tuyển sinh

Chuyên ngành: Kĩ thuật xây dựng (do Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông quản lý chuyên môn).

           Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Ghi chú: Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng có 02 chuyên ngành Kĩ thuật xây dựng và Quản lí đô thị công trình, dựa trên số lượng thí sinh đăng ký của mỗi chuyên ngành Nhà trường sẽ tổ chức đào tạo theo phương án khả thi.

 • Điều kiện về văn bằng
 • Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp từ hạng tốt nghiệp loại Khá trở lên hoặc có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu.
 • Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ của CTĐT (lưu ý các khóa đào tạo thạc sĩ tuyển sinh từ năm 2022 có chuẩn đầu ra đối với trình độ ngoại ngữ đạt từ Bậc 4 trở lên hoặc tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).
 • Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
 • Các điều kiện khác
  • Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.
  • Có đủ sức khỏe để học tập.
  • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

2.XÉT TUYỂN THẲNG

 • Điều kiện xét tuyển thẳng

–   Về bằng tốt nghiệp trình độ đại học: đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

+   Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Khá trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) thuộc các CTĐT sau đây của ĐHQGHN: tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao (được nhà nước đầu tư), các CTĐT đã được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín (AUN-QA, ABET…) hoặc các tổ chức kiểm định của Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (đối với khóa tuyển sinh còn trong thời hạn).

+ Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) các CTĐT chuẩn, chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của ĐHQGHN.

+ Tốt nghiệp một số ngành đại học chính quy ngành phù hợp hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ).

–  Có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ (chi tiết tại Phụ lục 1) tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

–   Các yêu cầu khác đối với từng chương trình đào tạo theo yêu cầu của đơn vị đào tạo.

 • Điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học

–   Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:

+ Đạt giải thưởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: giải nhất: 0.2 điểm, giải nhì 0.15 điểm, giải ba 0.1 điểm, giải khuyến khích 0.07 điểm.

+ Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc: giải nhất 0.1 điểm, giải nhì 0.07 điểm, giải ba 0.05 điểm.

–   Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí ISI: 0.3 điểm; bài báo đăng trên tạp chí Scopus/quốc tế khác: 0.2 điểm; bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc tế/quốc gia: 0.15 điểm.

–   Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá 0.5 điểm.

Ghi chú: Điểm thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học có thể được cộng thêm vào điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của thí sinh để xét tuyển thẳng.

 • Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

–   01 Bản sao công chứng văn bẳng tốt nghiệp đại học.

–   01 Bản sao công chứng bảng điểm đại học.

–   01 Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo bậc đại học.

–   01 Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học (giải thưởng, bài báo…nếu có).

–   01 phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh bậc thạc sĩ đợt 1 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ.

–   01 Sơ yếu lý lịch.

 • Thời gian thu nhận hồ sơ

   Thời gian đăng ký trực tuyến trên phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN: từ 8h00 ngày 15/04/2022 đến 17h00 ngày 29/05/2022.

–   Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN: 8h00 ngày 15/04/2022 đến 8h00 ngày 29/05/2022.

Ghi chú: Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng ngoài việc đăng ký trực tuyến trên phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN còn phải nộp đầy đủ hồ sơ bản cứng tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ.

 • Phương thức xét tuyển thẳng:

–   Hội đồng chuyên môn đánh giá hồ sơ đăng ký dự thi dựa trên:

+ Chương trình đào tạo bậc đại học phù hợp với điều kiện xét tuyển.

+ Kết quả học tập trình độ đại học.

+ Năng lực ngoại ngữ (theo yêu cầu của chương trình đào tạo mà thí sinh dự tuyển).

+ Năng lực nghiên cứu khoa học (nếu có).

 •  Thời gian xét tuyển thẳng: ngày 31/05/2022
 • Thời gian thông báo kết quả: trước ngày 07/06/2022

3.ĐIỀU KIỆN ĐẠT YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
 • Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài;
 • Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;
 • Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận (phụ lục 1 và phụ lục 2), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

4.CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 15 học viên

5.ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN VÀ LỆ PHÍ

 • Nhiệm vụ của thí sinh
 • Truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh đã đăng ký tài khoản trong những kỳ tuyển sinh trước và chưa nhập học tại bất kỳ đơn vị nào trong ĐHQGHN có thể sử dụng tài khoản đã có để đăng ký dự tuyển trong năm 2022. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.
 • Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 15/04/2022 đến 17h00 ngày 29/05/2022.
  • Thời gian xét tuyển: ngày 31/05/2022 
 • Lệ phí
 • Lệ phí: 420.000đ/thí sinh (áp dụng cho cả thí sinh xét tuyển thẳng).
 • Phương thức nộp tiền: thí sinh có thể chuyển lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của Trường Đại học Công nghệ hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Trường Đại học Công nghệ.
 • Thông tin chuyển tiền:

+     Tên Tài khoản: Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

+     Số TK: 21510000214781 tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, Hà Nội

+     Nội dung chuyển khoản: Mã ĐKDT_Họ tên thí sinh_TS SĐH đợt 1_2022.

 • Địa chỉ nộp tiền mặt: P.101A – Phòng Kế hoạch Tài chính – Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN – Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

6.THÔNG TIN LỘ TRÌNH HỌC PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học phí, lộ trình tăng học phí tuân theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo” và Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 “Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập” và các văn bản liên quan.

7.THỜI GIAN CÔNG BỐ KÉT QUẢ THI, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Thời gian công bố kết quả thi: trước 07/06/2022
 • Thời gian đào tạo: 5 năm đối với thí sinh có bằng đại học hệ kỹ sư, 2 năm đối với thí sinh có bằng đại học hệ cử nhân.
 • Hình thức đào tạo: chính qui

8.THÔNG TIN LIÊN HỆ, TƯ VẤN TUYỂN SINH

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3754 7810 hoặc số hotline 0977547263

Email: hanhth@vnu.edu.vn

Website: https://uet.vnu.edu.vn  mục Tuyển sinh/Tuyển sinh Sau đại học.

https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan