[E-magazine] GS. VS. NGND. Nguyễn Văn Hiệu: Những năm tháng khó quên trong cuộc đời

Bản tin UET trân trọng giới thiệu bài viết GS. VS NGND. Nguyễn Văn Hiệu – Nguyên Chủ nhiệm Khoa Công nghệ, hiệu trưởng sáng lập của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc Gia Hà Nội) được đăng trong “Kỷ yếu Trường ĐHCN: 15 năm xây dựng và trưởng thành”.

UET-NEWS

Bài viết liên quan