Dữ liệu của các quyết định thu học phí học lần đầu/học lại/cải thiện điểm/tự chọn tự do của sinh viên hệ chuẩn/bằng kép, học kì I năm học 2019-2020

   Phòng CTSV thông báo dữ liệu của các quyết định thu học phí học lần đầu/học lại/cải thiện điểm/tự chọn tự do của sinh viên hệ chuẩn/bằng kép, trong học kì I năm học 2019-2020.

    Đề nghị các sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách (Dữ liệu làm QĐ HP HKI_1920_bằng kép; Dữ liệu làm QĐ HP HKI_1920_Sụ phít Phôm ma chănDữ liệu làm QĐ HP HL,CTĐ,TCTD HKI_1920Dữ liệu làm QĐ HP học lần đầu HKI_1920_QH 2013,2014,2015Dữ liệu làm QĐ HP học lần đầu HKI_1920_QH 2016Dữ liệu làm QĐ HP học lần đầu HKI_1920_QH 2017Dữ liệu làm QĐ HP học lần đầu HKI_1920_QH 2018Dữ liệu làm QĐ HP học lần đầu HKI_1920_QH 2019), nếu có thắc mắc thì đến phòng Đào tạo (105 E3), trong giờ hành chính, hoặc gửi vào hộp thư: nthue153@vnu.edu.vn. Thời hạn là trước 16h00 ngày 18/10/2019. Nhà trường sẽ không giải đáp mọi thắc mắc sau thời gian nói trên.

    Trân trọng./.

Bài viết liên quan