Triệu tập sinh viên tham dự Hội nghị đối thoại cấp trường

      Thực hiện công văn số 156/CTSV ngày 23/4/2018 về “Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với đại biểu sinh viên đại học hệ chính quy trong năm học 2018-2019”. Căn cứ biên bản Hội nghị đối thoại cấp khoa/viện/bộ môn, Nhà trường triệu tập sác sinh viên, có tên trong Danh sách SV, tham dự Hội nghị đối thoại cấp trường, để giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của sinh viên liên quan tới các vấn đề do Nhà trường quản lý.

Thời gian: 18h30 thứ Tư, ngày 22/5/2019

Địa điểm: Giảng đường 3-G3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy.

     Trang phục: Lịch sự, gọn gàng, nghiêm túc. Đề nghị các sinh viên được triệu tập tới tham dự Hội nghị đầy đủ, theo đúng thông báo triệu tập.

Trân trọng.

Bài viết liên quan