Các tài khoản thu học phí không liên kết được với ngân hàng

     Ngày 12/4/2019, nhà trường đã có công văn số 138/TB-CTSV về việc Nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019 và các khoản nợ (nếu có) của sinh viên đại học hệ chính quy.

     Tuy nhiên, sau khi rà soát, phòng KHTC thông báo các sinh viên có tên trong Danh sách sau có tài khoản ngân hàng nhưng bị đóng hoặc chưa có tài khoản ngân hàng nên không thu được học phí môn KNM.

      Đề nghị sinh viên khẩn trường đến Ngân hàng để mở lại TK hoặc nộp tiền mặt trực tiếp ở phòng thu đúng thời hạn thu học phí. Trân trọng.

Bài viết liên quan