Chương trình học bổng Thạc sĩ trong lĩnh vực kỹ thuật tại tại trường Thai-German Graduate School of Engineering

    Trường ĐH Công nghệ nhận được thông tin từ Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội, về học bổng Thạc sĩ trong lĩnh vực kỹ thuật (Engineering) tại trường *Thai-German Graduate School of Engineering *(Bangkok, Thái Lan) liên kết với trường *RWTH Aachen University* (Cộng hòa Liên bang Đức).

    Thông tin chi tiết xin mời HVCH/NCS xem tại: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2019/03/01/thai-german-graduate-school-of-engineering/

      *Hạn đăng ký: 19 tháng 04 năm 2019*

       Trân trọng

Bài viết liên quan