Danh sách sinh viên nhận vé tháng xe bus liên tuyến của Phong Vũ đợt 2

    Tiếp nối thông báo số 95 về việc Đăng ký nhận quà tặng của công ty máy tính Phong Vũ – vé bus liên tuyến 2 tháng (tháng 4 và tháng 5) đợt 2 cho sinh viên Đại học Công nghệ ngày 18/03/2019, căn cứ vào kết quả đăng của các bạn sinh viên (Danh sách sinh viên). Phòng Công tác sinh viên thông báo:

    Những bạn sinh viên nào có tên trong danh sách được nhận thẻ thì các bạn nộp thẻ của mình lại phòng CTSV trước 10h00 thứ Sáu ngày 22/03/2019 để dán tem.

    Sau thời gian thông báo trên phòng sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào thắc mắc về vấn đề này.

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan