Mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia về phát triển nhóm nghiên cứu trong các trường đại học

     Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sỹ ở Việt Nam thông qua hoạt động của các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: Phát triển NNC trong các trường đại học: cơ sở lý luận, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, thực trạng phát triển các NNC ở các trường đại học Việt Nam hiện nay.

     Để Hội thảo thành công tốt đẹp, trường ĐH Công nghệ trân trọng kính mời các cá nhân, các nhà khoa học, quản lý và các đơn vị viết bài tham gia Hội thảo cụ thể như sau:

      – Mục đích, nội dung: Thảo luận về cơ sở lý luận, thực trạng, vai trò của NNC trong đào tạo, đặc biệt đào tạo tiến sỹ và NCKH; kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong việc hình thành và phát triển NNC; thực trạng các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, từ đó có những cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất những giải pháp và chính sách phù hợp để phát triển các NNC, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học.

– Thời gian: Thứ 7, ngày 05/01/2019. Đón tiếp đại biểu từ 08h00, khai mạc 08h30

– Địa điểm: Hội trường 3G3 – Trường Đại học Công nghệ

– Thời hạn chót gửi bài viết: Trước 17g00 ngày 30.12.12.2018

      –  Bài viết xin gửi về địa chỉ: Đ/c Nguyễn Kim Thoa, phòng 710, Nhà E3, Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc gửi đồng thời theo địa chỉ email: thoank@vnu.edu.vn, ducnd@vnu.edu.vn để Ban tổ chức Hội thảo rà soát, biên tập làm tài liệu tại Hội thảo. Các bài báo có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo. Sau khi phản biện sẽ được xuất bản Kỷ yếu Hội nghị, có chỉ số ISSN. ĐT liên hệ: 0949807066.

    Đây là Hội thảo khoa học Quốc gia, kính mong các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội gửi bài tham luận tham gia, góp phần thành công Hội thảo.

Trân trọng cảm ơn./.

Ban tổ chức Hội thảo:

1.GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, ĐHQGHN Trưởng Ban

2. TS Phạm Minh Triển, ĐH Công nghệ, Phó Trưởng ban

3. PGS.TS Trần Quốc Bình, ĐH KHTN, ĐHQGHN ủy viên

4. PGS.TS Đào Thanh Trường, ĐH KHXHNV, ĐHQGHN ủy viên

5. PGS.TS Bạch Long Giang, ĐH NguyễnTấtThành, ủy viên

6. TS Trần Quốc Quân, Trường ĐH Công nghệ, ủy viên

7. CN Nguyễn Kim Thoa, Trường ĐH Công nghệ, ủy viên

8. ThS Thẩm Thị Thu Mỹ, Ban Đào tạo, ĐHQGHN , ủyviên

9. ThS Vũ Thị Mai Phương, Ban KHCN, ĐHQGHN, ủy viên

10. ThS Nguyễn Thu Hà, Vụ KHTN XH, Bộ KHCN, Ủy viên

11. ThS Đào Minh Quân, Trường ĐH KHXHNV, ĐHQGHN, Ủy viên

12. ThS Chu Thi Minh, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN ủy viên

13. ThS Trần Thị Thu Hà, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN ủy viên

Ban Khoa học của Hội thảo:

1.GS.TSKH Nguyễn Đình Đức , ĐHQGHN Trưởng Ban

2. PGS.TS Chử Đức Trình, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN – Phó Trưởng Ban

3. PGS.TS. Trần Xuân Tú, ĐH Công nghệ, ủy viên

4. PGS.TS Phan Vũ Anh Tú, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Ủy viên

5. GS.TS Nguyễn Thái Chung, Học viện KTQS , ủy viên

6. PGS.TS Trần Quốc Bình, ĐH KHTN, ĐHQGHN ủy viên

7. PGS.TS Đào Thanh Trường, ĐH KHXHNV, ĐHQGHN ủy viên

8. PGS.TS Bạch Long Giang, ĐH Nguyễn Tất Thành, ủy viên

9. PGS.TS Trần Xuân Bách, ĐH Y Hà Nội, Ủy viên

10. TS Trần Thị Hoài, Viện ĐG CLGD, ĐHQGHN ủy viên

11. TS Nguyễn Bá Ngọc, ĐH Giáo dục, ĐHQGHN ủy viên

12. TS Phạm Hoàng Hiệp, Trung tâm NC và Thực hành Giáo dục, Ủy viên

Ban Thư ký Hội thảo:

Trưởng ban: TS Trần Quốc Quân, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

Các ủy viên: ThS Thẩm Thị Thu Mỹ, ĐHQGHN

ThS Đào Minh Quân, Trường ĐH KHXH NV, ĐHQGHN

CN. Nguyễn Kim Thoa, ĐH Công nghệ

ThS Chu Thị Minh, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

       HVCH Bùi Minh Đức, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

       HVCH Nguyễn Tiến Nhật, Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

 

 

Bài viết liên quan