THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

1.CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUẨN

Chuyên ngành tuyển sinh

Khoa Công nghệ Thông tin, các chuyên ngành: Hệ thống thông tin (ngành Hệ thống thông tin), Khoa học máy tính (ngành Khoa học máy tính), Kĩ thuật phần mềm (ngành Kĩ thuật phần mềm), Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu).

Khoa Điện tử – Viễn thông, các chuyên ngành: Kĩ thuật điện tử, Kĩ thuật viễn thông (ngành Công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông).

Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, chuyên ngành: Cơ kĩ thuật (ngành Cơ kĩ thuật).

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nano.

Các môn thi tuyển sinh

Đối với các thí sinh dự tuyển theo chế độ của người chưa có bằng thạc sĩ:

Môn thi cơ bản: trình độ thạc sĩ tương ứng (*)

Môn thi cơ sở: trình độ thạc sĩ tương ứng (*)

Đánh giá Hồ sơ chuyên môn

(*) Xem Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018 của Trường Đại học Công nghệ.

Đối với các thí sinh dự tuyển theo chế độ của người đã có bằng thạc sĩ:

Đánh giá Hồ sơ chuyên môn

Điều kiện dự thi của thí sinh có bằng thạc sĩ

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

b) Có đủ sức khoẻ để học tập.

c) Có bằng tốt nghiệp đại học chính qui ngành đúng từ loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp hoặc ngành/chuyên ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng kí dự tuyển;

d) Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

e) Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.

f) Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

g) Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

– Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;

– Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh.

– Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

h) Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt:

– Có chứng chỉ ngoại ngữ theo Bảng tham chiếu ở Phụ lục 3 do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng kí dự tuyển;

– Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

– Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phù hợp với ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

– Trong các trường hợp trên nếu không phải là tiếng Anh, thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh. Hội đồng tuyển sinh thành lập tiểu ban để đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp trong chuyên môn của các thí sinh thuộc đối tượng này.

i) Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng chuyên ngành đào tạo.

j) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo.

Người dự tuyển là công dân nước ngoài thực hiện theo văn bản Quy định về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN (ban hành kèm theo Quyết định số 4299/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/10/2015 của Giám đốc ĐHQGHN).

2.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

Ngành Khoa học Máy tính: Chuyên ngành Khoa học Máy tính

Điều kiện xét tuyển:

Thí sinh đã trúng tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn chuyên ngành Khoa học Máy tính;

Đáp ứng các yêu cầu đối với môn tiếng Anh theo quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế;

Có cam kết tham gia khóa học theo hình thức tập trung.

3.CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2018: 25 nghiên cứu sinh

STT Chuyên ngành Số lượng Ghi chú
1.               Khoa học máy tính 04  
2.               Kĩ thuật phần mềm 03  
3.               Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 03  
4.               Hệ thống thông tin 04  
5.               Kĩ thuật điện tử 03  
6.               Kĩ thuật viễn thông 03  
7.               Cơ kĩ thuật 03  
8.               Vật liệu và linh kiện nano 02  

4.HỒ SƠ DỰ THI

Bao gồm:

a) Đơn đăng kí dự tuyển;

b) Sơ yếu lí lịch cá nhân;

c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và minh chứng về chuyên môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác theo quy định; Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

d) Đề cương nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu, nội dung tại phần 1.3, mục f của thông báo này;

đ) Thư giới thiệu của tối thiểu một nhà khoa học theo quy định tại phần 1.3, mục g của thông báo này;

e) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

5.ĐĂNG KÝ DỰ THI, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ

Đăng ký dự thi

Bước 1: Thí sinh nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng 105 – Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc chuyển qua đường bưu điện (nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện) từ 8h00 ngày 15/06/2018 đến 17h00 ngày 31/08/2018.

Bước 2: Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn để khai báo các thông tin cơ bản theo hướng dẫn. Thời gian khai báo thông tin trực tuyến: từ 8h00 ngày 15/06/2018 đến 17h00 ngày 31/08/2018. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.

Thời gian thi

Thời gian thi (đối tượng từ cử nhân): các ngày 15 và 16/09/2018

Thời gian đánh giá Hồ sơ chuyên môn: từ ngày 17/09/2018 đến 30/09/2018

Lệ phí

Lệ phí:

     + Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ:  500.000đ/ thí sinh

     + Đối với thí sinh đã có bằng thạc sĩ: 260.000đ/ thí sinh

Phương thức nộp tiền: thí sinh có thể chuyển lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của Trường Đại học Công nghệ hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Trường Đại học Công nghệ.

Thông tin chuyển tiền qua tài khoản:

     + Tên Tài khoản: Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

     + Số TK: 21510000214781 tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, Hà Nội

     + Nội dung chuyển khoản: Họ tên thí sinh_Mã phiếu_TS SĐH đợt 2 2018.

Địa chỉ nộp tiền mặt: P.101A – Phòng Kế hoạch Tài chính – Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN – Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

6.THỜI GIAN CÔNG BỐ KÉT QUẢ THI, THỜI GIAN NHẬP HỌC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian công bố kết quả thi: Trước 06/10/2018.

Thời gian nhập học: Dự kiến trước 23/10/2018

Thời gian đào tạo: 3 năm với NCS đã có bằng thạc sĩ, 4 năm với NCS từ cử nhân

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

              Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
              Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

              Điện thoại: (04) 3754 7810; Email: daotaosdh_dhcn@vnu.edu.vn

              Website: https://uet.vnu.edu.vn  mục Tuyển sinh.

 

 Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan