Danh sách SV/HVCH/NCS còn nợ học phí (tính đến hết ngày 17/5/2018)

       Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo danh sách SV/HVCH/NCS còn nợ học phí (tính đến hết ngày 17/5/2018) bị đưa vào danh sách đề nghị cấm thi/cấm bảo vệ tiến độ trong học kì II, năm học 2017-2018.

SV/HVCH/NCS nào thắc mắc đề nghị đến phòng CTSV (104 E3).

DS HVCH NỢ HP_ĐỀ NGHỊ CẤM THI_17.5.2018

DS NCS NỢ HP_ĐỀ NGHỊ CẤM BCTĐ_17.5.2018

DS SV NỢ HP_ĐỀ NGHỊ CẤM THI_17.5.2018

DS SV XHH NỢ HP_ĐỀ NGHỊ CẤM THI_17.5.2018

Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan