, , .

Vietnamese English-
2018s-int6207
-
2018s-int6200, 2017s-int6200
-
2018s-int3301-1, 2017s-int3301-1, 2016-fall-netos, 2015-fall-netos
-
2015-fall-computer-forensics
-
2015-fall-security-plus
-
2015-summer-malware-analysis
-
2018s-int3306-1, 2017f-int3306-2,4, 2016-fall-int3306-1, 2016-fall-int3306-4, 2016-spring-int3306-2, 2016-spring-int3306-3, 2015-spring-int3306-1, 2014-fall-int3306, 2014-spring-int3306-1, 2014-spring-int3306-2, 2014-spring-511cnt-311cnt, 2013-spring-int3306-2, 2013-spring-310cnt, 2013-sping-510cnt, 2013-fall-511cnt-311cnt, 2013-fall-510cnt-csdlweb, 2013-fall-2, 2012-spring-509cnt, 2012-sping-309cnt, 2012-fall-k14tc, 2012-fall-cnt509-csdlweb, 2012-fall-509cnt, 2012-fall-310cnt, 2011-summer-youth-union, 2011-summer-tranorieng2011, 2011-fall-309cnt, 2010-sping-508cnt, 2009-fall-k51mmt, 2008-hd-k6, 2007-hd-k5, 2006-hd-k4.
-
2016-spring-int3313-2, 2012-spring-int3313
-
2014-spring-int2209-4, 2014-spring-int2209-3, 2013-spring-int2209-1-2-3, 2012-spring-k55, 2012-sping-510-310cnt, 2011-fall-509cnt, 2010-spring-k53cc, 2010-fall-K54.
-
2014-spring, 2013-spring-14tc, 2012-spring-309cnt, 2012-fall-510cnt-310cnt, 2011-spring-509cnt, 2010-fall-508cnt.
-
2010-fall, 2007-2008.
-
-
-
-
-
-
 1. QG.13.21, , , 2013-2014.
 2. CN.13.07, , , 2013-2014.
 3. CN.11.09, , , 2011-2012.
 1. Duc Pham Minh, Tuan Ly Van and Thanh Le Dinh (2017), "Identification of Paths and Parameters in RESTful URLs for the Detection of Web Attacks", Proc. of the 4th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2017), pp. 110-115.
 2. Thanh Le Dinh, Tien Phan Xuan (2017), "On the usage of character distribution for the detection of web attacks", Proc. of the 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017), pp. 60-64.
 3. Le Dinh Thanh, Nguyen Dai Tho (2016), "Indoor Fire Detection using Wireless Sensor Networks", Journal on Information and Communications Technology, Research and Development on Information & Communications Technology, Volumne E-3, No.9(13), pp. 18-25.
 4. Dai Tho Nguyen, Thanh Le Dinh, Binh Minh Nguyen (2014), "Efficient Core Selection for Multicast Routing in Mobile Ad Hoc Networks”, Proc. of the 2nd International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, pp. 415-426.
 5. Le Dinh Thanh, Ho Thuan, Nguyen Dai Tho (2013), “More efficient path optimization for greedy geographic routing in wireless sensor networks”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 58, pp. 150-156.
 6. Dai Tho Nguyen, Ho Thuan, Thanh Le Dinh (2012), “Improvements to a Protocol for the Maintenance of Common Data in Distributed Systems”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Lần thứ 15 về Một số Vấn đề Chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông, tr. 122-126.
 7. Thanh Le Dinh, Dai Tho Nguyen and Ho Thuan (2011), “Hybrid contention-based geographic routing in wireless sensor networks”, Proc. of the 2nd Int’l Symposium on Information and Communications Technologies, pp. 86-91.
 8. Thanh Le Dinh, Dai Tho Nguyen (2010), “Greedy geographic routing with path optimization in wireless sensor networks”, Proc. of the 2010 IEEE-RIVF Int’l Conf. on Computing and Communications Technologies, pp. 148-153.
 9. Thanh Le Dinh (2009), “Topological boundary detection in wireless sensor networks”, Int’l Journal of Information Processing Systems 5(3), pp. 145-150.
 10. Thanh Le Dinh, Dai Tho Nguyen (2008), “A self-stabilizing multiple on data segment (MODS) incremental updates protocol for the maintenance of common data in distributed systems”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Lần thứ 11 về Một số Vấn đề Chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông, tr. 29-38.
 11. Lê Đình Thanh, Nguyễn Đại Thọ (2007), “Một giải thuật định tuyến tự ổn định dựa trên cộng tác giữa các điểm đích”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Lần thứ 3 về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin, tr. 173-183.
-
-
- Quan hệ sinh dữ liệu và tiếp cận quy hoạch động, Tạp chí TH&NT Số 4/2005.
- Gấp giấy, Tạp chí TH&NT Số 3/2006.
- Vấn đề trong vét cạn và giải pháp, Tạp chí TH&NT Số 11/2008.
 1. Vũ Huy Thiện, "Đánh giá mức độ phổ biến của quảng cáo và quảng cáo độc hại trên website", 2016.
 2. Nguyễn Văn Uy, "Suy diễn trên mô hình bản thể học và ứng dụng", 2016.
 3. Vũ Văn Diện, "Định tuyến đơn phát dựa trên thông tin vị trí cho mạng cảm biến không dây" (đồng hướng dẫn), 2015.
 1. Nguyễn Khắc Nam, Nguyễn Xuân Hải, Phạm Ngọc Sơn, Phạm Gia Thành, "", , 2014.
 1. Đinh Tú, "Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng với nội dung ẩm thực", 2017.
 2. Lê Thị Tuyết, "Một số mô hình phát hiện tấn công web", 2017.
 3. Nguyễn Thế Tùng, "Phát triển ứng dụng tự động chấm bài thực hành tin học văn phòng", 2017.
 4. Lê Hải Nam, "Frontend development of Thesis management system applied to VNU - UET", 2017.
 5. Ngô Đức Dũng, "Phát triển backtend cho phần mềm quản lý khóa luận, luận văn ứng dụng tại Trường Đại học Công nghệ", 2017.
 6. Trịnh Đức Đại, "Phát triển phần mềm khảo sát phục vụ công tác kiểm định chất lượng tại các cơ sở đào tạo", 2017.
 7. Phan Xuân Tiến, "Building request patterns for positive web application firewall", 2016.
 8. Đỗ Gia Quân, "Phát hiện và ngăn chặn quảng cáo độc hại dựa vào URL", 2016.
 9. Nguyễn Thị Gấm, "Phát hiện lỗ hổng và bảo vệ ứng dụng web trước tấn công can nhiễu tham số", 2016.
 10. Bùi Thị Bích Thảo, "Vá ảo ứng dụng web bằng tường lửa theo mô hình an ninh tích cực", 2016.
 11. Phạm Thị Ngọc Thúy, "Phát hiện, ngăn chặn trang web lừa đảo đánh cắp thông tin đăng nhập và bảo vệ tài khoản người dùng đã bị đánh cắp", 2016.
 12. Nguyễn Thị Hà, "Quét lỗ hổng ứng dụng web", 2015.
 13. Trần Trọng Đông, "Tường lửa ứng dụng web", 2015.
 14. Nguyễn Văn Bình, "Hội nghị trực tuyến trên web với OpenMeetings", 2015.
 15. Nguyễn Xuân Hải, "Tích hợp chữ ký số cho phần mềm quản lý văn bản", 2014.
 16. Phạm Ngọc Sơn, "Phát triển phần mềm quản lý văn bản theo mô hình SaaS", 2014.
 17. Nguyễn Khắc Nam, "Phát triển phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ", 2014.
 18. Hà Đức Trung, "Phát triển phân hệ hỗ trợ lãnh đạo thuộc phần mềm dịch vụ công theo mô hình SaaS", 2014.
 19. Nguyễn Thị Loan, "Phát triển phân hệ hỗ trợ công dân thuộc phần mềm dịch vụ công theo mô hình SaaS", 2014.
 20. Nguyễn Hữu Kết, "Phát triển phân hệ một cửa thuộc phần mềm dịch vụ công theo mô hình SaaS, 2014."
 21. Nguyễn Khắc Hoàng Hà, "Định vị trong mạng cảm biến không dây", 2014.
 22. Hoàng Văn Hưởng, "Kỹ thuật khôi phục đi theo biên trong định tuyến dựa trên thông tin vị trí", 2014.
 23. Nguyễn Khắc Hưng, "Các phương pháp biến đổi đồ thị phẳng trong kỹ thuật khôi phục của định tuyến dựa trên thông tin vị trí", (Hướng dẫn thay), 2014.
 24. Nguyễn Duy Phú, “Phát hiện biên dựa trên topo trong mạng cảm biến không dây 3D”, 2013.
 25. Nguyễn Thị Trang, “Phát hiện biên dựa trên topo trong mạng cảm biến không dây 2D”, 2013.
 26. Nguyễn Ngọc Hà, “Phân loại xe ôtô sử dụng mạng cảm biến không dây”, 2013.
 27. Nguyễn Trung Hoàn, “Định vị trong mạng cảm biến không dây 2D”, 2013.
 28. Ngô Duy Trung, “Phát triển ứng dụng theo dõi và cảnh báo cháy nổ sử dụng mạng cảm biến không dây”, 2013.
 29. Sầm Tùng, “Sử dụng jQuery để nâng cao hiệu quả và tính thân thiện của ứng dụng web", 2013.
 30. Trương Ngọc Linh, “Mô hình hóa vùng trống cho định tuyến dựa trên thông tin vị trí trong mạng cảm biến không dây", 2012.
 31. Nguyễn Thị Ngọc Tú, “Lập trình cho MICA mote", 2012.
 32. Nguyễn Quang Khải, “Mô hình 3D trên web”, Trường Đại học Hồng Đức, 2007.
 33. Nguyễn Thị Ngọc Mai, “Phân tích và thiết kế hệ thống dịch vụ công theo cơ chế một cửa”, Trường Đại học Hồng Đức, 2006.
-
- 2014:
- 2007:
- 2004:
- 4/2010-:
- 11/2008-3/2010:
- 6/2006-10/2008:
- 5/2001-12/2003:
- 2003:
- 2002:
- 2001:
- : C/C++/C#, VB/VB#, Java/J#, ASP/ASP.NET, JSP, PHP, HTML, Javascript, CSS, OTcl, Python, Perl, NesC.
-
-
Mobile: (+84) 987 257 504
Email: thanhld@vnu.edu.vn