Đề tài

 

Phát hiện khối u sử dụng sóng siêu âm ngang (shear wave)

Dựng ảnh Tomography dùng siêu âm

Khôi phục ảnh cộng hưởng từ áp dụng kỹ thuật trải phổ

Khôi phục ảnh MRI dùng xử lư song song

Lập tŕnh nhúng cho hệ thống tích hợp dẫn đường quán tính và hệ thống định vị toàn cầu (INS/GPS)

Thiết kế bộ lọc nhằm loại trừ dao động sóng biến lên các hệ định vị INS/GPS lắp đặt trên tàu.

Bộ lọc Kalman áp dụng cho hệ thống dẫn đường và định vị (ôtô, tàu biển,…)

Xử lư tín hiệu áp dụng cho mă mạng (Network coding)

 

Các đề tài khác

1.  Áp dụng phần mềm mô phỏng siêu âm Field II trong tạo ảnh siêu âm.

2.  Phân tích rung dùng lập tŕnh nhúng

3.  Mô phỏng vùng phủ sóng di động trong nhà dùng Wireless Insite

4.  Mô phỏng vùng phủ sóng di động cho vùng ngoại thành dùng Wireless Insite

5.  Ước lượng kênh di động dùng tín hiệu hoa tiêu

6.  Thuật toán dự đoán méo cho các hệ thống OFDM dùng HPA

7.  Phân tích rung từ cảm biến gia tốc dùng FPGA

8.  Phát triển thuật toán nhận dạng găy nứt trên cầu

9.  Thiết kế bộ lọc triệt tiếng vọng

10.                   Thiết  kế mô phỏng cảm biến gia tốc nhiều bậc tự do kiểu áp trở

11.                   Thiết kế cảm biến áp suất kiểu áp trở

12.                   Thiết  kế mô phỏng cảm biến gia tốc kiểu tụ dạng răng lược

13.                   Mô phỏng con quay vi cơ dùng ANSYS

14.                   Phân tích rung động dùng phương pháp không tham số

15.                   Mô phỏng hệ thống thu thập ảnh MRI song song qua kênh vô tuyến