Các bài thực tập chuyên đề

 

K52Đ:

 

- Hướng dẫn thiết kế bộ lọc số (bài khảo sát lọc thông thấp) (download)

 

1. Thiết kế bộ lọc FIR

 

a)      Từ MATLAB thiết kế bộ lọc FIR theo yêu cầu bài toán được 1 vecto a gồm các số thực là các hệ số bộ lọc.

b)      Chạy lệnh chuyendoiFIR(a) trong cửa sổ MATLAB để tạo thành file biendoi.flt trong thư mục 'C:\dsp\biendoi.flt'

c)      Kiểm tra xem trong file fir2.asm (ḍng 15) có file đoạn code .include biendoi.flt hay chưa.

d)      Biên dịch file fir3.asm như hướng dẫn trong tài liệu

 

2. Thiết kế bộ lọc IIR (lọc bậc 4)

 

a) Từ MATLAB thiết kế bộ lọc FIR theo yêu cầu bài toán được 2 vecto ab gồm các số thực là các hệ số bộ lọc (b: tử số, a: mẫu số)

b) Chạy lệnh chuyendoi(b) trong cửa sổ MATLAB để tạo thành file biendoi.txt. Copy các hệ số trong file text này thay cho hệ số Coeff B trong file iir.asm tương ứng.

c) Chạy lệnh chuyendoi(a) trong cửa sổ MATLAB để tạo thành file biendoi.txt. Copy bốn hệ số cuối trong file text này thay cho hệ số Coeff A trong file iir.asm tương ứng.

d) Lưu file iir.asm    biên dịch như thông thường

 

3. Thiết kế bộ lọc IIR (bậc tuỳ ư): bậc của bộ lọc trong file iir.asm là N

Ngoài cách thực hiện như mục trên (với lưu ư bậc bộ lọc), sinh viên có thể làm như sau:

a)       Từ MATLAB thiết kế bộ lọc FIR theo yêu cầu bài toán được 2 vecto ab gồm các số thực là các hệ số bộ lọc (b: tử số, a: mẫu số)

b)       Chạy hàm TT(b,a) để nạp các hệ số bộ lọc vào file iir1.asm

c)       biên dịch và chạy iir1.asm như thông thường

 

 

- Hướng dẫn quan sát phổ AM, đặc trưng biên độ bộ lọc,…

 

Phổ AM:

+ Cung cấp tín hiệu sin 10kHz tới Bộ đ/c cân bằng 1

+ Nối tín hiệu quét vào VCO1 (tần số trung tâm 450kHz), nối đầu ra VCO1 tới Bộ đ/c cân bằng 1.

+ Đưa đầu ra của điều chế cân bằng tới bộ lọc thông dải.

+ Nối đầu ra của bộ lọc thông dải tới tách sóng h́nh bao

+ Kênh X nối tín hiệu quét, Kênh Y nối đầu ra tách sóng h́nh bao

+ Hiệu chỉnh: tần số trung tâm VCO1 và biên độ tín hiệu quét 1 cách phù hợp sẽ thu được phổ AM rất rơ.

 

- Lưu í bài PID:

Sử dụng tài liệu tại đây (tải về)  (tài liệu mới bị thiếu)

 

 

- Tài liệu cũ các năm:

 

1.     Giới thiệu 5 bài thực tập chuyên đề điện tử (tải về)

     Giới thiệu 5 bài thực tập chuyên đề viễn thông (tải về)

2.     Năm bài thực tập viễn thông
FAX (tải về)
Điều chế số (tải về)
PAM-4TDM (tải về)
PAM-PWM-PPM (tải về)
PCM (tải về)

3.     Một số bài thực tập điện tử

Cảm biến áp suất (tải về)

PLC (tải về)

Lọc thông thấp (tải về)

Cảm biến gia tốc (tải về)

Thông tin quang (tải về)

4.     Tài liệu khác

Ảnh bài FAX (tải về)

          ĐIỀU CHẾ DELTA (tải về)

 

 

Đă tham gia : K48, K49, K9Đ,K10ĐA, K50Đ, K10ĐB, K11Đ, K51Đ, chuyên đề nâng cao K51ĐA

Hiện tại : K52Đ