Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Thông tin tuyển sinh

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN tiếp tục tuyển sinh chương trình cử nhân Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông Chất lượng cao, cụ thể như sau:  

Tin tuyển sinh

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội tuyển sinh các ngành cụ thể như sau:

Tin tức

      Nhân loại đã bước vào thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà trong đó tất cả mọi hoạt động sản xuất, dịch vụ, mọi vật dụng, mọi sản phẩm tiêu dùng, mọi hoạt động sống của con người đều được thực hiện qua các các thiết bị thông minh, kết nối trong môi trường Internet Vạn vật (IoT).

Bạn nên biết

- Công ty thiết kế và tư vấn, Công ty sản xuất, vận hành sản xuất thuộc các ngành: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Dầu khí, Cơ khí chính xác, Điện/Điện tử/Điện lạnh, Môi trường, Khí tượng thủy văn, Tổng cục Biển và Hải đảo… - Các viện nghiên cứu như Viện Cơ học...