Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Tin tuyển sinh

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016  
Chi tiết kết quả thi tuyển sinh SĐH và NCS đợt 2 năm 2016   Kết quả thi Nghiên cứu sinh  Kết quả thi chuyên ngành An toàn thông tin
Thông tin điểm thi xem tại đây Toán học rời rạc Cấu trúc dữ liệu và giải thuật