Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Thông báo tuyển sinh

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN tiếp tục tuyển sinh chương trình cử nhân Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông Chất lượng cao, cụ thể như sau:  
Năm 2017, trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN tiếp tục tuyển sinh chương trình cử nhân Khoa học máy tính Chất lượng cao, cụ thể như sau: