Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Tin tuyển sinh

   Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHCN)  thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học chính quy năm 2017 như sau:
 DANH SÁCH THÍ SINH ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  
 DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  
THÔNG TIN TRA CỨU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2017   Tên trường:    Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội