Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Tra cứu thông tin kết quả xét tuyển Đại học chính quy năm 2017

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển Đại học chính quy năm 2017

Chi tiết thí sinh có thể theo dõi tại website: http://www.uet.vnu.edu.vn/kqxt

Thông báo ./.