Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2017 theo kết quả bài thi ĐGNL

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2017 theo kết quả bào thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) như sau:


 

1. Các chương trình đào tạo chuẩn

Nhóm ngành

Ngành

Mã ngành

Điểm

trúng tuyển

Nhóm ngành

Ngành

Công nghệ Thông tin +

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử và viễn thông

Khoa học Máy tính

52480101

91

 

103

Công nghệ Thông tin

52480201

103

Hệ thống Thông tin

52480104

103

Truyền thông và Mạng máy tính

52480102

103

Công nghệ thông tin định hướng thị Trường Nhật bản

52480201NB

103

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

52510302

91

Kỹ thuật máy tính

52520214

91

Vật lí kĩ thuật và Kĩ thuật năng lượng

Vật lí kĩ thuật

52520401

81

81

Kĩ thuật năng lượng

QHITD1

81

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật: 

Cơ kĩ thuật

52520101

81.5

81

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

52510203

90

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng – Giao thông

QHITD2

81.5

2. Các chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng thông tư 23 của Bộ GD&ĐT

Ngành

Mã ngành

Điểm

trúng tuyển

 
 

Khoa học Máy tính

52480101

160

 

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

52510302

160