Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Thông tin tra cứu đăng ký xét tuyển trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN năm 2017

THÔNG TIN TRA CỨU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

  • Tên trường:    Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

  • Mã trường:                                                                                    QHI

  • Mã ngành đào tạo

1.      Chương trình đào tạo chuẩn

-      Ngành Khoa học máy tính :                                                           52480101

-      Ngành Công nghệ thông tin:                                                          52480201

-      Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản:     52480101NB

-      Ngành Hệ thống thông tin:                                                             52480104

-      Ngành Truyền thông và mạng máy tính:                                       52480102

-      Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông:                         52510302

-      Ngành Kỹ thuật máy tính:                                                              52520214

-      Ngành Kỹ thuật năng lượng:                                                          QHITD1

-      Ngành Vật lý kỹ thuật:                                                                   52520401

-      Ngành Cơ kỹ thuật:                                                                        52520101

-      Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử:                                          52510203

-      Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng – giao thông:                      QHITD2

2.      Chương trình đào tạo Chất lượng cao trình độ Đại học đáp ứng thông tư 23 của BGD&ĐT

-      Ngành Khoa học máy tính (CLC):                                                 52480101CLC

-      Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông(CLC):              52510302CLC