Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Lịch tư vấn trực tuyến Tuyển sinh Đại học năm 2017

Lịch tư vấn trực tuyến tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

STT
Thời gian
Hình thức
1
09h00÷11h00
Thứ 3, ngày 04/04/2017
Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 cách sau để được tư vấn:
     1. Tại website: www.uet.vnu.edu.vn/ts
      2.  Qua điện thoại
Điện thoại cố định:
          04. 37547865
Điện thoại di động:
     0912463889
     0936256878
2
14h30÷16h30
Thứ 4, ngày 05/04/2017
3
14h30÷16h30
Thứ 6, ngày 07/04/2017
4
14h30÷16h30
Thứ 3, ngày 11/04/2017
5
14h30÷16h30
Thứ 5, ngày 13/04/2017
6
09h00÷11h00
Thứ 6, ngày 14/04/2017
7
09h00÷11h00
Thứ 2, ngày 17/04/2017
8
14h30÷16h30
Thứ 3, ngày 18/04/2017
9
09h00÷11h00
Thứ 4, ngày 19/04/2017
10
09h00÷11h00
Thứ 5, ngày 20/04/2017