Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Tuyển sinh chương trình cử nhân Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thồng Chất lượng cao

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN tiếp tục tuyển sinh chương trình cử nhân Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông Chất lượng cao, cụ thể như sau: