Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Tuyển sinh chương trình cử nhân Khoa học máy tính Chất lượng cao

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN tiếp tục tuyển sinh chương trình cử nhân Khoa học máy tính Chất lượng cao, cụ thể như sau: