Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Thông báo xét tuyển Đại học chính quy năm 2016

 

 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

 

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo xét tuyển vào đại học chính quy năm 2016 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển

1.1 Các chương trình đào tạo chất lượng cao

Nhóm ngành

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điều kiện nộp hồ sơ

Công nghệ thông tin

Khoa học máy tính

D480101

60

Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức, có điểm bài thi ĐGNL còn giá trị đạt từ 70 điểm (đã được cộng điểm ưu tiên) trở lên và bài thi ĐGNL ngoại ngữ (tiếng Anh) đạt từ 32 điểm theo thang điểm 80 (tương đương 40 điểm theo thang điểm 100) trở lên hoặc có thể sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ trong Bảng quy đổi phía dưới để đăng ký xét tuyển.

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

60

Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang điểm bài thi ĐGNL tiếng Anh

STT

TOEFL PBT

(310-677)

TOEFL iBT

(0-120)

CambridgeTests

(0-100)

IELTS

(0-9.0)

Điểm tiếng Anh tương đương để xét tuyển

Ghi chú

1

 

450

45

70-89 PET

45-59 FCE

4.0-4.5

70

Bậc 3/6

2

 

500

61

90-100 PET

60-79 FCE

5.0-5.5

80

Bậc 4/6

3

 

550

80

80-100 FCE

60-79 CAE

6.0-7.0

90

Bậc 5/6

4

 

625

107

80-100 CAE

45-59 CPE

7.5-9.0

100

Bậc 6/6

- Mức điểm nêu trên là mức điểm tối thiểu.

- Các chứng chỉ tiếng Anh kể trên còn trong thời gian có giá trị tính đến thời điểm xét tuyển.

- TOEFL PBT, TOEFL iBT: Các bài thi tiếng Anh của Hội đồng khảo thí tiếng Anh ETS, Hoa Kỳ.

- Cambridge Tests, IELTS: Các bài thi tiếng Anh quốc tế của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge ESOL, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh.

1.2 Các chương trình đào tạo chuẩn

Nhóm ngành

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điều kiện nộp hồ sơ

Công nghệ thông tin

Khoa học máy tính

D480101

30

Tham dự kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức có điểm bài thi ĐGNL còn giá trị đạt từ 80 điểm (đã được cộng điểm ưu tiên) trở lên

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

60

Hệ thống thông tin

D480104

60

Công nghệ thông tin

D480201

210

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

60

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử và Cơ kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

90

Tham dự kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức có điểm bài thi ĐGNL còn giá trị đạt từ 75 điểm (đã được cộng điểm ưu tiên) trở lên

Cơ kỹ thuật

D520101

100

Vật lý kỹ thuật

Vật lý kỹ thuật

D520401

60

Chương trình bắt đầu tuyển sinh từ năm 2016

Vật lý kỹ thuật

Kỹ thuật năng lượng chương trình kỹ sư

QHI.TĐ01

50

Tham dự kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức có điểm bài thi ĐGNL còn giá trị đạt từ 70 điểm (đã được cộng điểm ưu tiên)

 2. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực:

Điểm ưu tiên được cộng vào kết quả bài thi ĐGNL. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 (năm điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 (hai điểm rưỡi).

 3. Nguyên tắc xét tuyển:

- Xét theo điểm các bài thi ĐGNL (đã được cộng điểm ưu tiên) từ cao xuống thấp và theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng ĐKXT của thí sinh; Điểm ngưỡng tuyển được xác định theo nhóm ngành, thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển sẽ được phân vào ngành cụ thể trong nhóm ngành dựa theo nguyện vọng đăng ký, điểm thi của thí sinh và chỉ tiêu của từng ngành (có tính đến tỷ lệ thí sinh ảo).

- Các chương trình đào tạo chất lượng cao: Điểm ngưỡng tuyển được tính trên tổng điểm bài thi ĐGNL (đã được cộng điểm ưu tiên) và bài thi ĐGNL ngoại ngữ (tiếng Anh, tính theo thang điểm 100)

- Các chương trình đào tạo chuẩn: Điểm ngưỡng tuyển là điểm của bài thi ĐGNL (đã được cộng điểm ưu tiên).

 4. Đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

- Thí sinh ĐKXT trực tuyến tại website www.uet.vnu.edu.vn hoặc cổng thông tin ĐKXT: xettuyen.vnu.edu.vn

- Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/hồ sơ;

- Thời gian đăng ký: từ 8 giờ 00 ngày 13/6 đến 16 giờ 30 ngày 24/6/2016.

 5. Thông báo kết quả và triệu tập nhập học:

- Thông tin xét tuyển (số lượng thí sinh ĐKXT cộng dồn được xếp theo thứ tự từ điểm cao xuống thấp) được công bố hàng ngày trên website www.uet.vnu.edu.vn;

- Danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào học tại các chương trình đào tạo của Nhà trường được công bố trên website www.uet.vnu.edu.vn trước ngày 30/6/2016;

- Gửi giấy triệu tập thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển: trước ngày 25/7/2016;

- Nhập học: trước ngày 15/8/2016.

Trường Đại học Công nghệ trân trọng thông báo./.