Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Thông tin tuyển sinh

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN tiếp tục tuyển sinh chương trình cử nhân Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông Chất lượng cao, cụ thể như sau:  

Tin tuyển sinh

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội tuyển sinh các ngành cụ thể như sau:

Các văn bản hướng dẫn

Bạn nên biết

- Công ty thiết kế và tư vấn, Công ty sản xuất, vận hành sản xuất thuộc các ngành: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Dầu khí, Cơ khí chính xác, Điện/Điện tử/Điện lạnh, Môi trường, Khí tượng thủy văn, Tổng cục Biển và Hải đảo… - Các viện nghiên cứu như Viện Cơ học...