Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hệ thống đào tạo

Send to friendPDF version

 Trường Đại học Công nghệ là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội - một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của Việt Nam được thành lập theo một mô hình mới, được ưu tiên đầu tư về cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất, có quyền chủ động cao trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy.
 Trường Đại học Công nghệ đang đào tạo đại học, cao học và nghiên cứu sinh bậc tiến sỹ trong các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử viễn thông, Vật lý kỹ thuật và công nghệ nanô, Cơ học kỹ thuật, Công nghệ cơ điện tử. Hiện tại trường Đại học Công nghệ là một trong bảy đơn vị được Bộ Giáo dục Đào tạo chọn làm đơn vị trọng điểm đào tạo Công nghệ thông tin và là một trong số rất ít cơ sở trong cả nước sớm tiếp cận và tổ chức đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực khoa học và công nghệ nanô.

 • Phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, vừa có nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học vừa tâm huyết với công tác giảng dạy đào tạo thế hệ trẻ là một phương châm chính của Trường Đại học Công nghệ.
 • Tỉ lệ cán bộ giảng dạy cơ hữu có trình độ sau đại học luôn giữ ở mức cao 94,7% trong đó 54,7% có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, 40% có học vị thạc sĩ.
 • Cơ sở đào tạo của Trường được xây dựng trong khuôn viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tại 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hệ thống giảng đường được trang bị những thiết bị hỗ trợ giảng dạy tiên tiến, hệ thống phòng máy tính và thí nghiệm phục vụ giảng dạy thực hành được đầu tư nâng cấp, bổ sung thường xuyên với kinh phí hàng tỷ đồng mỗi năm.
 • Hệ thống mạng với các dịch vụ mạng được đầu tư hiện đại để thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảng dạy và học tập điện tử (eLearning) và xây dựng trường theo mô hình đại học số hoá.
 • Tất cả cán bộ và sinh viên của Trường được cấp tài khoản làm việc trên mạng với không gian lưu trữ đủ lớn, đáp ứng các nhu cầu trao đổi và khai thác thông tin trên mạng của Trường, VNUnet, mạng Khoa học Giáo dục Việt nam (VinaREN) và Internet.
 • Hệ thống chương trình đào tạo được định kỳ cập nhật, không ngừng tiệm cận với chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trên thế giới, theo định hướng nhu cầu thị trường nhân lực công nghệ cao của đất nước.
 • Sinh viên được động viên và tạo điều kiện phát triển khả năng nghiên cứu khoa học, cùng tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học với các thày cô giáo; tham dự các diễn đàn khoa học, các kỳ thi olimpic sinh viên và các cuộc thi năng lực sáng tạo khác như Trí tuệ Việt Nam, Nhân tài đất Việt, ... 
 • Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học được tổ chức hàng năm để đánh giá những thành tựu nghiên cứu khoa học của sinh viên và tuyên dương những sinh viên có kết quả nghiên cứu xuất sắc.
 • Hệ thống tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên được tổ chức theo quy trình nghiêm ngặt đảm bảo đánh giá được một cách bình đẳng, khách quan kết quả học tập của học viên.
 • Trường Đại học Công nghệ cũng là trường đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, từ năm 2001 đã tổ chức phát hành hàng năm các phiếu lấy ý kiến của toàn thể sinh viên về nội dung, ý nghĩa của các bài giảng, môn học, khả năng tiếp thu vận dụng kiến thức môn học của từng sinh viên, ... qua đó có được các số liệu thống kê phản ánh về chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy và chất lượng giáo viên.
 • Thông qua các quan hệ hợp tác sâu rộng với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp bên ngoài, các hoạt động hướng nghiệp được tổ chức thường xuyên giúp sinh viên nâng cao được năng lực thực tiễn và sớm định hướng được nghề nghiệp của mình.
 • Nhiều viện nghiên cứu đầu ngành của Việt Nam có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Trường và tạo điều kiện cho sinh viên khai thác sử dụng các nguồn lực cơ sở vật chất hiện đại của họ trong học tập và nghiên cứu. 
 • Những học sinh có thành tích tốt được các tổ chức xã hội và doanh nghiệp trao giải thưởng và cấp học bổng hỗ trợ học tập.
 • Tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên năng động, khuyến khích các sinh hoạt văn hóa thể thao lành mạnh và hướng dẫn sinh viên tự tin hòa nhập với các hoạt động xã hội.
 • Chú trọng công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên rèn luyện phẩm chất đạo đức xã hội và đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở xây dựng môi trường đại học văn minh dân chủ, tăng cường trao đổi thông tin giữa sinh viên, phụ huynh với nhà trường cũng là một điểm nổi bật trong trường Đại học Công nghệ.
 • Trường tổ chức đối thoại hàng năm giữa sinh viên, giáo viên và lãnh đạo nhà trường để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của sinh viên.
 • Trang Thông tin cho phụ huynh trên Web site của nhà trường cung cấp cho các bậc phu huynh những thông tin về quy chế, chính sách đào tạo, kết quả học tập của sinh viên và tiếp nhận các thông tin góp ý.
 • Từ năm 2006, nhà trường đã gửi thư thông báo kết quả học tập của sinh viên về từng gia đình sinh viên.