Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo học bổng lần 1 của Trung tâm English Garden

Send to friendPDF version
Ngày 20/4/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo về “học bổng lần 1 của trung tâm English Garden”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
 
1. Chỉ tiêu: Không hạn chế hồ sơ nộp, ĐHQGHN sẽ lựa chọn trong hồ sơ của các đơn vị để chọn ra 07 hồ sơ sinh viên được xét nhận suất học bổng toàn phần khoá học tiếng Anh 03 tháng và 07 hồ sơ sinh viên được xét nhận suất học bổng bán phần khoá học tiếng Anh 03 tháng (tổng cộng 14 suất).
2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
- Là sinh viên đại học hệ chính quy, có trung bình chung học tập đạt laoij giỏi trở lên, xếp loại điểm rèn luyện từ Tốt trở lên.
- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2016-2017.
3. Trị giá mỗi suất học bổng
- Học bổng toàn phần cho khoá học tiếng Anh 03 tháng trị giá 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)
- Học bổng bán phần cho khoá học tiếng Anh 03 tháng trị giá 7.500.000đ (bảy triệu năm trăm ngàn đồng)
4. Hình thức đăng ký học bổng
Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình nếu đủ điều kiện.
Thông tin đăng kí học bổng khóa học tiếng Anh đề nghị gửi tới hộp thư oanhvt@vnu.edu.vn, bao gồm các thông tin yêu cầu ở bảng kê khai đính kèm.
AttachmentSize
SL HỌC BỔNG ĐHQG_TT E garden.doc98 KB
2017_4_20_Dang ky nhan HB TA.xls31.5 KB