Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 931/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 20/3/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “cử sinh viên tham dự Diễn đàn sinh viên Châu Á với môi trường năm 2017”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
Căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký học tại các lớp học phần (LHP) mở trong học kỳ II năm học 2016-2017 (đợt 2), Phòng Đào tạo (P.ĐT) trân trọng thông báo:
Chương trình “Học bổng Tài năng Samsung 2017" là chương trình hợp tác giữa SAMSUNG và trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) nhằm góp phần thúc đẩy tạo nên nền tảng tri thức và kỹ năng vững chắc cho các Kỹ sư/ Cử nhân tương lai trên con đường đi đến thành công của mình.