Đại học Quốc Gia Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2017 theo kết quả bào thi Đánh giá năng lực (ĐGNL)

Send to friendPDF version
Trường Đại học Công nghệ thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2017 theo kết quả bào thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) như sau:
1. Các chương trình đào tạo chuẩn
Nhóm ngành
Ngành
Mã ngành
Điểm
trúng tuyển
Nhóm ngành
Ngành
Công nghệ Thông tin +
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử và viễn thông
Khoa học Máy tính
52480101
91
 
103
Công nghệ Thông tin
52480201
103
Hệ thống Thông tin
52480104
103
Truyền thông và Mạng máy tính
52480102
103
Công nghệ thông tin định hướng thị Trường Nhật bản
52480201NB
103
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
52510302
91
Kỹ thuật máy tính
52520214
91
Vật lí kĩ thuật và Kĩ thuật năng lượng
Vật lí kĩ thuật
52520401
81
81
Kĩ thuật năng lượng
QHITD1
81
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật: 
Cơ kĩ thuật
52520101
81.5
81
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
52510203
90
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng – Giao thông
QHITD2
81.5
2. Các chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng thông tư 23 của Bộ GD&ĐT
Ngành
Mã ngành
Điểm
trúng tuyển
 
 
Khoa học Máy tính
52480101
160
 
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
52510302
160