Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức HKII  năm học 2016-2017 bậc sau đại học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng. Giảng viên và học viên thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành liên quan:
Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi dự kiến học kỳ II  năm học 2016-2017 bậc sau đại học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.
Thông báo chương trình học bổng VEF 2.0 năm 2018 của chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể:
Tiếp nối sự thành công của chương trình Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế tại Việt Nam (International Higher Education Day in Vietnam, gọi tắt IHED Vietnam) năm 2016, Cục ĐTVNN – Bộ GDĐT tiếp tục tổ chức chương trình IHED Vietnam 2017 với mục tiêu mang đến hỗ trợ tối đa về thông tin và kết nối cho 2 nhóm đối tượng: