Gặp mặt và giao lưu sinh viên được nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ I, năm học 2017-2018

     Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn số 3839/ĐHQGHN-CTHSSV về việc mời gặp mặt và giao lưu sinhviên được nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ I, năm học 2017-2018. Trong công văn có danh sách sinh viên, thời gian và địa điểm tổ chức. Trao HB Lawrence S.Ting_3839.cthssv 

Bài viết liên quan