Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ý tưởng "Phát triển tính năng mới cho điều hòa không khí" của sinh viên Vũ Thịnh Đình (K61, Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa) đã vượt qua 40 ý tưởng tham dự và giành giải Nhì - giải cao nhất tại cuộc thi "Ý tưởng Panasonic - Khám phá công nghệ tương lai".
Ngày 12/5/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 1571/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về “chương trình học bổng Lawrence S.Ting, năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
Ngày 12/5/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 1571/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về “chương trình học bổng Lawrence S.Ting, năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
Để chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho Chiến lược phát triển Công ty TAIC, hiện nay TAIC có nhu cầu tuyển sinh viên thực tập cho vị trí Presales.
Để chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho Chiến lược phát triển Công ty TAIC, hiện nay TAIC có nhu cầu tuyển sinh viên thực tập cho vị trí Presales.