Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thực hiện kế hoạch học tập đại học hệ chính quy năm học 2017-2018 của Trường Đại học Công nghệ, Nhà trường thông báo:
Để chuẩn bị cho học kỳ I năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường hướng dẫn đăng ký học, học kỳ I năm học 2017-2018, cụ thể như sau:
Để chuẩn bị cho học kỳ I năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường hướng dẫn đăng ký học, học kỳ I năm học 2017-2018, cụ thể như sau:
ĐHQGHN nhận được thông báo của Mạng lưới các trường Đại học ASEAN về chương trình "Hội thảo Mùa đông về Phát triển An ninh Con người và Khoa học Năng lượng "được tổ chức bởi Trường Sau đại học Khoa học Năng lượng (GSES) của ĐH Kyoto, Nhật Bản và Mạng lưới các trường Đại học ASEAN-Đại học Kyoto (AUN-KU).