Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhà trường thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2017, cụ thể:
Nhà trường thực hiện các đợt tuyển sinh như sau:
Hằng năm người học nhận được học bổng từ nhiều nguồn khác nhau, chi tiết xem tại đây 
 Các chương trình đào tạo Nhà trường triển khai, cụ thể:
Các chương trình đào tạo Nhà trường đang triển khai, cụ thể:

- Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kỹ thuật năng lượng: Xem nội dung chi tiết tại đây
- Đề án đào tạo chương trình chất lượng cao của ngành Khoa học máy tính: Xem nội dung chi tiết tại đây
- Đề án đào tạo chương trình chất lượng cao của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: Xem nội dung chi tiết tại đây
- Chương trình đào tạo chuẩn ngành Cơ kỹ thuật: Xem nội dung chi tiết tại đây
- Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: Xem nội dung chi tiết tại đây
- Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: Xem nội dung chi tiết tại đây
- Chương trình đào tạo chuẩn ngành VLKTXem nội dung chi tiết tại đây
- Chương trình đào tạo chuẩn ngành Truyền thông và mạng máy tính: Xem nội dung chi tiết tại đây
- Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngành Khoa học máy tínhXem nội dung chi tiết tại đây
- Chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học máy tính: Xem nội dung chi tiết tại đây
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Hệ thống thông tin: 

Xem nội dung chi tiết tại đây

 
- Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ thông tin: Xem nội dung chi tiết tại đây
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin: Xem nội dung chi tiết tại đây
 
Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: 

Xem nội dung chi tiết tại đây

 

Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT, Trường ĐHCN thông báo kết quả cụ thể:

 VNU-UET Repository: No conditions. Results ordered -Date Deposited.

 

OAI Site description has not been configured.
Updated: 1 day 15 hours ago