Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngày 15/4/2016, tại Trường Đại học Công nghệ đã diễn ra Lễ bế mạc đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghệ theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 13/04, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ GD&ĐT do PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa – Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.
Thực hiện Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2015 - 2016, đề nghị sinh viên đại học hệ chính quy và Học viên cao học của Trường Đại học Công nghệ tiến hành việc nêu ý kiến của Sinh viên/Học viên về các môn học trong học kì I và hoạt động giảng dạy của các Giảng viên đang tham gia giảng dạy tại Nhà trường tại các môn học tương ứng.
Ngày 17/12, Đoàn Chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đão tạo Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường để tổng kết, đánh giá kết quả khảo sát sau hai ngày làm việc.
Ngày 16/12, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.
Ngày 15/12, Đoàn Chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường để tổng kết, đánh giá kết quả khảo sát sau hai ngày làm việc.
Ngày 14/12, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin.
Thực hiện Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2014 - 2015, đề nghị sinh viên đại học hệ chính quy và Học viên cao học của trường Đại học Công nghệ tiến hành việc nêu ý kiến của Sinh viên/Học viên về các môn học trong học kì II và hoạt động giảng dạy của các Giảng viên đang tham gia giảng dạy tại Nhà trường tại các môn học tương ứng.