Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên

Send to friendPDF version
Danh sách 20 đồng chí trong BCH khóa V (2017 – 2019):
1. đ/c Nguyễn Ngọc Linh - Bí thư Đoàn trường
2. đ/c Nguyễn Đình Chinh- Phó Bí thư Đoàn trường
3. đ/c Lê Việt Cường - UV BTV Đoàn trường
4. đ/c Nguyễn Ngọc Huyền- UV BTV Đoàn trường
5. đ/c Đinh Khánh Linh - UV BTV Đoàn trường
6. đ/c Hoàng Thái Dương - UV Ban chấp hành
7. đ/c Bùi Việt Hoàng - UV Ban chấp hành
8. đ/c Đồng Việt Hoàng - UV Ban chấp hành
9. đ/c Vũ Gia Hùng - UV Ban chấp hành
10. đ/c Tưởng Văn Thuấn - UV Ban chấp hành
11. đ/c Nguyễn Vũ Quang- UV Ban chấp hành
12. đ/c Lê Nguyên Khôi- UV Ban chấp hành
13. đ/c Trương Thị Oanh - UV Ban chấp hành
14. đ/c Nguyễn Đức Tuấn - UV Ban chấp hành
15. đ/c Đỗ Quốc Tuấn- UV Ban chấp hành
16. đ/c Nguyễn Minh Tâm - UV Ban chấp hành
17. đ/c Phạm Thị Trang - UV Ban chấp hành
18. đ/c Trần Đức Thịnh- UV Ban chấp hành
19. đ/c Nguyễn Mạnh Tiến - UV Ban chấp hành
20. đ/c Lê Nam Trung - UV Ban chấp hành