Đại học Quốc Gia Hà Nội

Quy chế Đào tạo Đại học ở ĐHQGHN

Send to friendPDF version

Quy chế Đào tạo ĐH của ĐHQGHN bao gồm 11 chương và 57 điều quy định.

Xem chi tiết tại đây